Kontakt

ETF - Ekebylandets tomtägareFörening

Kontakt


För att få kontakt med styrelsen skicka ett mail till styrelsen@ekebylandet eller gå in på fliken Styrelsen för att se styrelsens individuella epostadresser.


Önskas info om båtplatser samt väggrupp, skicka mail till nedanstående mail, så försöker vi i styrelsen svara så gott vi kan på era frågor.


Båtplatsansvarig:

Christan Berling

epost batplatser@ekebylandet.se


Väggruppen

Vakant

epost vaggruppen@ekebylandet.se


Kassör

Maria Ramén

kassor@ekebylandet.se


Sekreterare

Evelina Brus

epost sekreterare@ekebylandet.se


Ansvarig hemsidan:


epost webmaster@ekebylandet.se


Sommarvatten:

Hasse Jälminger

Epost sommarvatten@ekebylandet.se