Styrelsen

ETF - Ekebylandets tomtägareFörening

För att föreningen ska fortsätta fungera och föra föreningens intressen vidare krävs det att medlemmarna engagerar sig i styrelsen. Styrelsen ÄR våra medlemmar. Se vidare information på: Vad det innebär att arbeta i styrelsen

Styrelsen består 2017/2018 av följande personer:

 

Styrelsen har konstituerat sig på följande sätt:

Ordförande Tusse Berling, ordforande@ekebylandet.se

Kassör Maria Ramén, kassor@ekebylandet.se

Sekreterare Carin Gustavsson, sekreterare@ekebylandet.se

 

Övriga styrelsemedlemmar:

Ledamot: Marie Ekman

Ledamot: Fredrik Wenstrup

Ledamot: Emma Marshall

Suppleant Mark Ingram

Suppleant: Kjell Gustavsson

 

För att komma i kontakt med styrelsen, maila på styrelsen@ekebylandet.se

 

 

Sidan är under uppdatering, ha tålamod! Mer info kommer!