Styrelsen

ETF - Ekebylandets tomtägareFörening

För att föreningen ska fortsätta fungera och föra föreningens intressen vidare krävs det att medlemmarna engagerar sig i styrelsen. Styrelsen ÄR våra medlemmar. Se vidare information på: Vad det innebär att arbeta i styrelsen

Styrelsen består 2018/2019 av följande personer:


Styrelsen består 2018/2019 av följande personer:

Sidan kommer att uppdateras med vilka poster som varje person innehar inom kort.

Ordförande Carin Gustavsson

Kassör Maria Ramén

Sekreterare Evelina Brus

Ledamot Anki Boman-Nordin

Ledamot Fredrik Wenstrup

Ledamot Marie Ekman

Suppleant May Brus

Suppleant Kjell Gutavsson

För att komma i kontakt med styrelsen, maila på styrelsen@ekebylandet.se


Revisor Vija Kalnins Skogum

Revisorssuppleant Marie Svedberg Ingram

För att komma i kontakt med revisornerna, maila på revisor@ekebylandet.se


Valberedning Christian Berling

Valberedning Mark Ingram

Valberedning Emma Marshall

För att komma i kontakt med valberedningen, maila på valberedning@ekebylandet.seSidan är under uppdatering, ha tålamod! Mer info kommer!