Årsmöte

Årsmöte


Varje år hålls ett årsmöte, enligt stadgarna skall detta möte hållas i Augusti. På årsmötet finns ett förutbestämd agenda att följa. En kallelse skickas ut minst två veckor i förväg, tiden är reglerad i stadgarna. Inför årmötet, läs på om de motioner som inkommit, så är det lättare att ta beslut om detta.


De medlemmar som önskar skicka in en motion har följande tidsaspekter att ta hänsyn till:


De motioner som är budgetpåverkande ska vara inskickade till styrelsen SENAST den 1 JUNI.


Övriga motioner räcker med att skickas in senast 3 veckor innan årsmötet, så att de kan skickas ut med kallelsen och övrigt material.


Detta är mycket viktigt att medlemmarna följer, så att alla medlemmar kan vara pålästa inför årsmötet. Det är svårt att ta ställning till en motion som man inte har kunnat läsa på om i förväg. Motioner som inkommer efter den bestämda tidsangivelsen kan tyvärr inte tas om hand, då allt ska vara utskickat minst två veckor innan årsmötet.


På årsmötet är det viktigt att du som lämnat in motionen är närvarande på mötet, så att du själv kan dra den när den punkten kommer, så att du själv kan svara på evetuella frågor som uppkommer.


Fullmakter

Kan du inte komma till årsmötet? Läs på om de motioner som inkommit. Skriv på fullmakten med namn, fastighetsnr, ort och datum, samt signatur. Antingen lämnar du den till en granne eller en medlem du har förtroende för. Fullmakten måste vara i original. De som skickar med sin fullmakt med en granne eller annan medlem måste lämna fullmakten till sekreteraren för årsmötet INNAN årsmötets början.Årsmötesprotokoll


Arkiv

Hemsidan är under uppbyggnad. Saknar du något skiv ett mail till webmastern.


 


Copyright gäller. ETF alt undertecknad äger bilderna. Bilderna får ej kopieras vidare utan ägarens tillstånd. Gäller alla bilder på hemsidan.