Arkiv 2018

Arkiv

Nu är utskicket snart i din brevlåda. Det finns även här på hemsidan.

Välkomna på städdag på lärdag den 22 september!


Välkommen på informationsmöte!Inför utskicket hösten 2018

För att medlemsmatrikeln skall vara så uppdaterad som möjligt, önskar sekreteraren att medlemmarna uppdaterar sina uppgifter, så vet ni med er att ni ändrat adress, telefonnummer eller epostadress, så skicka ett mail till sekreterare@ekebylandet.se

Det är viktigt att vi har rätt information till våra medlemmar så att alla får informationen so styrelsen skickar ut.

Söndag 26 augusti

Det har åskat och blixtrat precis över vårt området nu på förkvällen och det har regnat en del, för kännedom.


Från valberedning:

Hej! Årsmötet börjar närma sig med stormsteg. Vi behöver få in fler medlemmar som engagerar sig i styrelsearbetet. Vi alla tillhör föreningen och behöver hjälpas åt. Att ingå i styrelsen innebär att man får en större inblick i arbetet i föreningen. Ingen förkunskap behövs. Alla medlemmar har olika erfarenheter som kan användas i arbetet.


Styrelsen träffas ungefär 6 gånger/år plus att man har underhandskontakter per Mail/telefon. Mer information om hur styrelsen arbetar finns på hemsidan.


Låt oss hålla ETF levande och låt oss se till att det blir en bra plats att bo på. Jag tror vi alla vill att ETF ska vara ett attraktivt område att bo i! För att det ska kunna ske måste vi alla hjälpas åt och någon gång ingå i styrelsen.


Vid intresse, maila till valberedning@ekebylandet.se


Med vänlig hälsning, Evelina, valberedningenSå är sommaren här och det är snart dags för årsmötet..


Årsmöte 2018 blir den 11/8 kl 10 i Husby skola. Mer om årsmötet HÄR.

Nedan finns de handlingar, förutom de ekonomiska dokumenten, som bifogats i utskicket den 27 juli 2018

Försättsblad

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Förslag/förfrågan från styrelsen

Höstens arbetsdag