Föreningens avgifter

ETF - Ekebylandets tomtägareFörening

Föreningens avgifter


Föreningen har brutet verksamhetsår och sträcker sig från 1/7 - 30/6. De avgifter som skickas ut under hösten 2018 gäller alltså från 1/7-2018 - 30/6-2019.


Årsavgift 1200 kr

Avgift för utebliven närvaro på arbetsdag 200 kr/gång

Sjöplats 800 kr

Uppdragningsplats 400 kr


Avgifterna skall utan anmodan var betalda senast den 30 november enligt stadgarna. Betalas inte avifterna i tid, kommer påminnelser att skickas ut. Avgifterna är fattade på en ordinarie årsstämma av majoriteten av de medlemmar som hade rösträtt på årsmötet där beslutet skulle tas, samt av de fullmakter som var inkomma.


Avgifterna skall utan anmodan betalas in, fram tills dess att ett nytt årstämmebeslut säger något annat.


Sjöplats och uppdragningsplats hyrs tillsvidare, men medföljer inte fastighet som säljs. Uppsägning ska skriftligens skickas till styrelsen@ekebylandet.se innan den 30/6.


Arkiv

Hemsidan är under uppbyggnad. Saknar du något skiv ett mail till webmastern.


 


Copyright gäller. ETF alt undertecknad äger bilderna. Bilderna får ej kopieras vidare utan ägarens tillstånd. Gäller alla bilder på hemsidan.
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera