Försäljning av tomt & fastighet

ETF - Ekebylandets tomtägareFörening

Försäljning av tomt och fastighet


När du som fastighetsägare går i flyttankar så är det lite du behöver tänka på. Det är av yttersta vikt att du förmedlar köparens namn och övrig kontaktinforamtion som tex namn, telefonnummer och eventuell e-post till styrelsen. Detta för att vi i styrelsen vet vem vi ska kontakt i fortsättningen.


Det är också viktigt att du som säljare delar med dig till köparen av följande information:

-Föreningens stadgar

-Trivselregler

-Styrelsens kontaktuppgifter

-Arbetsdagar 2ggr/år

-Årsmöte 1g/år

-Hemsidan och facebooksidan


Du som säljare är skyldig att berätta för köparen om eventuell skuld till föreningen, tex om du som säljare inte har varit med på arbetsdagen och därför måste betala. Det är någonting ni måste göra upp sinsemellan.


Om du har haft sjöplats/uppdragningsplats så följer den inte med köpet. Dock kan avgift tas ut om du inte har sagt upp den enligt ETF's gällande regler för detta.


Det är också viktigt att berätta att det finns en hasighetsbegränsning i området som är mycket viktigt att följa, då det finns barnfamiljer i området, katter och hundar, samt övriga boende som rör sig i området. Parkering sker på egen tomt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera